https://cnctrader.nl/machine/44411 CNC Trader - Marktplaats voor gebruikte bewerkingsmachines

Fanuc Robot LR Mate 200 iC A05B-1139-B204 Robot

  • Fabrikant:
  • Type: Robot LR Mate 200 iC A05B-1139-B204
  • Voorwaarde: Gebruikt
  • Bouwjaar: 2008
  • Controle: System R-30iA Mate
  • Plaats: Duitsland Duitsland

7.500  net

Beschrijving

Algemeen:
Bouwjaar 2008
System R-30iA Mate
Laatst bijgewerkt op: 25.06.2024
Product code: 143341

Your contact person

Mr Johann Demmel
CNC BOTE
Zechenstr. 10
86971 Peiting
Duitsland
service@cncbote.de +49 8861 6943130 cncbote-maschinen.de

Plaats van de machine

Adres: Duitsland CNC BOTE, Zechenstraße 10, Peiting, Deutschland
Contact verkoper